Partnervilkår og handelsbetingelser

                        Hent som PDF

                        Hent som PDF

Produkter og tjenester udbydes af:

faceline (videokursus.com)
Gammel Køge Landevej 55, 4 sal
2500 Valby

Info@faceline.dk
Tlf: +45 42 90 50 30
Mandag - fredag: 09.00 - 16.00

§ 1
Tilmelding:
 

Partneren skal ved tilmelding/opdatering opgive korrekte kontaktoplysninger. 

Links til oplyste websites skal være korrekte.
Ved blogs/grupper/sider på andres websites angives specifik web-adresse. 

Beskrivelser af websites skal være dækkende for websitets indhold og for den måde reklamer vil blive anvendt. 


§ 2
Aftaleindgåelse:
 

Aftaleindgåelse (godkendelse af ansøgninger) sker mellem partneren og annoncøren. 

En partners ansøgning godkendes på baggrund af de vilkår (betingelser, satser m.m.) der er gældende på ansøgningstidspunktet.

 

Annoncører er ikke forpligtet til at godkende en partners ansøgning. 

Annoncører er forpligtet til at informere partnere om ændringer i f.eks. satser, men annoncør er ikke forpligtet til at udbetale kompensation for ændringer.  

§ 3
Visning af reklamer:
 

Reklamer (banner, tekstlinks o.l.) må kun vises på egne websites/medier, dvs. websites, medier, blogs eller grupper som er ejet af dig, dit firma eller din arbejdsgiver, eller hvor du er webmaster. De websites/medier du benytter skal fremgå af din partnertilmelding. 

Websites skal være på dansk (dog tillades websites på norsk, svensk og engelsk, hvis målgruppen er relevant for annoncøren)


Reklamer må gerne placeres i e-mail nyhedsbreve med mindre annoncøren frabeder sig dette i sit partnerprogram eller under den oprettede reklame. 

Der må ikke benyttes 'iframe', med mindre at annoncøren selv benytter.

Du må ikke selv designe reklamer til de enkelte partnerprogrammer, men skal bruge dem som annoncøren stiller til rådighed, med mindre annoncøren godkender dit materiale. Produktbilleder der stilles til rådighed i produktfeeds må benyttes i.f.m. markedsføring af annoncørens program. Du må ikke benytte andet grafik/video end det udleverede materiale


Afvises du som deltager i et partnerprogram, så skal du hurtigst muligt fjerne reklamemateriale for det berørte partnerprogram. 

Brud på reglerne i denne paragraf kan i første omgang medføre en advarsel. Er forholdet ikke rettet op indenfor en angiven frist, så medfører det sletning uden udbetaling af saldo. 

Ved groft brud medfører det øjeblikkelig sletning uden udbetaling af saldo. 

Er du i tvivl om du bryder denne paragraf, så kontakt videokursus.com - kan gøres via kontaktsiden. 

Hvis du laver eget materiale for partnerprogrammerne så skal du være opmærksom på Forbrugerombudsmandens retningslinier for bl.a. prissammenligning og brug af ord som gratis, billigere/billigst. 

Indhold der fungerer som markedsføring for annoncøren skal jf. Markedsføringsloven markeres som en reklame, f.eks. med teksten 'Reklame', 'Sponsoreret', 'Indeholder reklamelinks' e.l. 

Reklamer må ikke benyttes på websites, der bryder loven (partnere påtager sig al ansvar i den forbindelse). 

Hvis en annoncør stiller materiale til rådighed, som viser sig at bryde loven, så holdes du som affiliate partner i videst muligt omfang skadesfri.


§ 4
Optjening og udbetaling af beløb:
 

Optjente beløb tillægges partnerens saldo. 

Alle beløb vises eksklusiv moms. 

Ordrebeløb (grundlaget) hvoraf der optjenes for salg er typisk inkl. moms, men ekskl. fragt/gebyrer. 

videokursus.com udbetaler via bankoverførsel til danske bankkonti hvor registreringsnummer og kontonummer er angivet korrekt.. 

Der køres en udbetalingskørsel første hverdag i hver måned. 

Bankoplysninger skal være udfyldt korrekt for at udbetaling kan foretages (og der skal være indtastet et CVR-nr.). 

Er der optjent minimum 100 DKK, eksklusiv moms via leads og salg, som er ældre end 30 dage, så vil du modtage en udbetaling. 

Beløb, der er yngre end 30 dage står til næste udbetalingskørsel.


Du vil modtage udbetalingen 1-2 dage efter udbetalingskørslen. På dit bankkontoudtog vil teksten være 'videokursus.com partner.' 

Melder du dig ud (sletter din tilmelding) udbetales saldi under 150 kr ikke. Hvis du har en saldo over 150 kr. ved udmeldelse så skal du kontakte videokursus.com inden sletning, så vi kan udbetale dig.  

§ 5
Snyd og manipulation:
 

Snyd og manipulation for at optjene beløb, der ikke retteligt bør optjenes (vurderes af videokursus.com) er naturligvis uacceptabelt og kan medføre øjeblikkelig sletning eller en kraftig advarsel ved mindre overtrædelser.

 

Det er videokursus.com der suverænt afgør om der er tale om snyd eller manipulation og om det skal medføre sletning eller advarsel. 

Tommelfingerregel: Brugere skal klikke på reklamer af egen interesse! 

Som snyd opfattes alle tekniske eller menneskelige forsøg fra partneren selv eller hans omgivelser på at optjene beløb, som ikke retteligt bør optjenes. 

Snyd omfatter (men ikke begrænset til):
 

- Automatiske kliks via scripts, et eksternt program eller en robot
- Tvungne klik for at brugeren opnår noget
- Skjulte reklamer
- Flik kaldt via frames og iframes
- Falske registreringer og ordrer

Manipulation er forsøg at få andre til at foretage en handling som genererer optjente beløb, uden at annoncøren får en reel effekt og hvor formålet alene er at forsøge at tjene penge, f.eks. systematiske klik 'for at holde siden i live'. 

Manipulation omfatter (men ikke begrænset til):
- opfordring til/anbefaling om at man klikker på reklamerne på siden

- donate-sider o.l.
- Konkurrencer og spil der fordrer klik på reklamer
- Belønning for klik og tilmeldinger
- Spamming
- Reklamer anvendt som menupunkter
- Kamouflerede links
- Klik via eksterne klikbytte-, bannerbytte- eller visningssystemer

Ved snyd eller manipulation, hvor partnerens profil herefter slettes, udbetales saldo ikke. 

Er du i tvivl om du bryder denne paragraf, så kontakt Videokursus.com- kan gøres via menupunktet Kontakt. 

§ 6
Fejlsituationer/annulleringer:
 

Der kan opstå situationer hvor ordrer er fejlregistreret, ikke skulle have været registreret eller er resultatet af en test e.l. 

Derudover kan forbrugere annullere ordrer jf. lovgivning vedr. returret. 

Ligeledes kan ordrer være leveret af et andet affiliatenetværk, dvs. hvor det andet netværk er den sidste der leverer klikket fra brugeren. 

Annoncører er berettiget til at annullere ovennævnte type ordrer såfremt de udfylder en begrundelse. Videokursus.com kan informere partneren om begrundelser for annulleringer. 


§ 7
Optjeningsregel:
 

For registreringer, leads og salg, er det den affiliate partner, som brugeren besøger sidst (og hvor han klikker på reklamen), som optjener beløb. 

Affiliate partneren kan opnå indtjening for salg og registreringer via annoncørens/webshoppens website i 30 dage fra en bruger har klikket på reklamen (standard cookietid). Vi tracker både via cookies og IP-adresser for at sikre dette. 

§ 8
Information til partnere:
 

videokursus.com og annoncører vil løbende udsende nyhedsbreve via e-mail (som kan afmeldes) eller udsende beskeder via besked-systemet til tilmeldte partnere. Partnerne opfordres til at læse nyhedsbreve og beskeder. 

§ 9
Betingelser for databehandling:
 

Som affiliate partner har du adgang til en række personlige oplysninger vedr. de annoncører du samarbejder med. 

Disse oplysninger kan omfatte: For- og efternavn, Adresse, Postnr., By, Firmanavn, CVR-nr., Telefonnummer, E-mail, ordrenumre/leadnumre, ordretotaler og andre beløb samt statistikdata i.f.m. samarbejdet. 

Hvis du henter disse oplysninger ud fra videokursus.com og lagrer dem hos dig selv eller via en 3. part så er du forpligtet til, enten via egne foranstaltninger eller via en såkaldt databehandleraftale med den 3. part, at sikre oplysningerne så de ikke er tilgængelige for uvedkomne. 

Du er ligeledes forpligtet til kun at opbevare oplysningerne i det omfang det er nødvendigt og til at slette oplysningerne igen, hvis den person som de vedrører eller vi som dataansvarlig kræver dette. 

Tracking: Som affiliate partner giver du videokursus.com ret til opbevare og behandle persondata (cookieoplysninger, IP-adresser o.l.), som du måtte dele med videokursus.com i forbindelse med tracking af klik via videokursus.com trackingscript, da dette er nødvendigt for at vi kan registrere og betale dig for skabte salg og leads. Samtidigt accepterer du at disse data opbevares og behandles som beskrevet i videokursus.com  persondatapolitik. 

§ 10 
Politik for indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger hos videokursus.com: 

Via websitet https:// www.videokursus.com indsamles, opbevares og behandles der en række personoplysninger. 

Dataansvarlig for videokursus.com er:
faceline
CVR-nr. 27290639
Gl. Køge Landevej 55, 4
2500 Valby
Danmark

Kontaktoplysninger:
Thomas Martinsen
Tlf. 42 90 50 30
mail@videokursus.com

1) Hvilke persondata indsamler vi og hvorfor? 


For at kunne indgå som affiliate partner eller annoncør hos Videokursus.com angiver du ved indmeldelse og evt. opdateringer en række personlige oplysninger:
 

CVR-nr.
Firma
For- og efternavn
Adresse
Postnr.
By
Telefonnummer
E-mail
Bankkonto

Disse oplysninger er nødvendige, da der bliver etableret en juridisk gældende aftale mellem dig og videokursus.com og vi derfor skal vide hvem vi indgår aftale med. 

De indsamlede oplysninger, er oplysninger, der identificerer affiliate partnere som udfører markedsføring og annoncører der betaler for markedsføring, og bruges til at binde dem sammen og identificere dem som samarbejdspartnere, som har indgået en aftale med videokursus.com og som indgår aftaler med hinanden via videokursus.com

Da de personlige oplysninger dermed er en nødvendig del af videokursus.com  ’ kerneforretning har vi også dermed lovhjemmel til indsamling, opbevaring og behandling af dem. 

2) Hvad bruges oplysningerne til? 

Oplysningerne bruges til de i punkt 1 nævnte formål og i det omfang det er nødvendigt for at sikre et tillidsforhold mellem de ovennævnte parter. 

Annoncører kan se oplysninger på de affiliate partnere de samarbejder med og omvendt. Affiliate partnere kan også se kontaktoplysninger på de annoncører de ikke samarbejder med af hensyn til behovet for kontakt inden et samarbejde indgås (dog kun hvis de er logget ind på videokursus.com). 

Affiliate partnere og annoncører kan stille egne data til rådighed for 3. part så længe data ikke kan henføres til en part som ikke har givet tilladelse til deling. 

Enkelte data stilles af videokursus.com til rådighed for en partners eller annoncørs samarbejde med/medlemsskab af tjenesten Simplero, hvor det indgår en naturlig del af den aftale brugeren har indgået med videokursus.com

Det er også muligt for annoncør at eksportere email adresser fra deres affiliate partnere til et eksternt mailsystem som f.eks. Mailchimp o.l. for at lette kommunikationen. Annoncøren har ansvar for sikkerheden omkring disse data og at nødvendige databehandleraftaler er indgået. 

3. parter udover ovennævnte kan ikke se personlige oplysninger om affiliate partnere eller annoncører. 

Annoncører overfører visse data til videokursus.com i.f.m. tracking af salg og leads (ordrenumre, ordretotaler, leadnumre via videokursus.com ) som en nødvendig del af samarbejdet, og har givet videokursus.com lov til at opbevare og behandle disse data i overenstemmelse med denne persondatapolitik. 

videokursus.com foreslår en tilføjelse til annoncørers egen persondatapoltik i.f.m. ovennævnte overførsel.

Affiliates overfører visse data til videokursus.com i.f.m. klik på reklamelinks (cookieoplysninger, IP-adresser o.l. via videokursus.com   trackingscript) således at videokursus.com kan registrere når en affiliate har skabt salg og leads og således at affiliates kan få afregning.

Affiliates har givet videokursus.com lov til at opbevare og behandle disse data i overenstemmelse med denne persondatapolitik. 

videokursus.com foreslår en tilføjelse til affiliates egen persondatapoltik i.f.m. ovennævnte overførsel.

3) Samtykke, indsigt og sletning 

Ved tilmelding som affiliate partner eller annoncør gives der samtykke til indsamling, opbevaring og behandling af personoplysningerne som beskrevet i denne persondatapolitik. 

For en affiliate partner kan et samtykke tilbagekaldes hvis vedkommende samtidigt slettes fra videokursus.com systemet, da man ikke kan være tilmeldt uden samtidig at afgive de i punkt 1 nævnte personoplysninger.

 

Efter sletning gemmes dog stadig bilag vedr. udbetalinger (indeholder bankkontoen der er udbetalt til) jf. bogføringsloven i indeværende + 5 år. 

For en annoncør bibeholdes personoplysninger af hensyn til historik i.f.t. bogføringsloven i indeværende + 5 år, dvs. at vi skal kunne dokumentere hvem der har fået fakturaer og har skabt regnskabsmæssige transaktioner i vores system. Det er derfor ikke muligt at tilbagekalde samtykket ved at få slettet kontoen sålænge ovennævnte skal dokumenteres. 

I så fald en annoncør ingen historik har er det muligt at tilbagekalde samtykket ved at der foretages en sletning af annoncørens tilmelding. 

Affiliate partnere og annoncører har altid indsigt i de registrerede personlige oplysninger ved at logge ind på deres konti og kigge under Min profil. 

Der kan persondata ligeledes opdateres, så de er korrekte hvis der sker ændringer hos brugeren. 

4) Hvordan opbevares og håndteres persondata? 

Indtastede personoplysninger opbevares af videokursus.com på en forsvarlig måde, så de er ikke tilgængelige for uvedkommende. 

Dette sker via vores serverhosting aftale, som bl.a. omfatter sikring af data. 

videokursus.com vil aldrig sælge eller på anden måde videregive personoplysninger til 3. part uden dit samtykke jf. denne persondatapolitik.

 

Oplysninger kan dog videregives i tilfælde hvor det kræves af lovgivningen eller hvis der foreligger en retskendelse. 

Persondata slettes når de ikke længere skal bruges jf. punkt 3. 

videokursus.com bruger følgende leverandører som håndterer personoplysninger indsamlet af Partner-ads:


- Simplero (bruger mailadresser til nyhedsbreve og kampagner)
- Dropbox (filer og dokumenter)

5) Hvordan er data sikret og hvad gør vi ved sikkerhedsbrud? 

For alle persondata som behandles af leverandører er det beskrevet i aftaler med dem hvordan leverandøren skal sikre data og at de skal rapportere brud til videokursus.com


For de persondata vi selv håndterer sikres de bl.a. gennem styret adgang (dvs. at kun det nødvendige personale har adgang) og gennem sikringsforanstaltninger. 

Ved sikkerhedsbrud der enten konstateres af videokursus.com eller indrapporteres kontaktes involverede brugere og relevante myndigheder hurtigst muligt indenfor 72 timer. 

videokursus.com eller dets leverandører vil derefter hurtigst muligt sikre standsning af sikkerhedsbruddet, sikre berørte persondata samt forebygge yderligere brud på sikkerheden.